Algemene voorwaarden

Op alle boekingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders vermeld wordt.

Begripsbepalingen:

Casa Luconi: vakantiehuizen in Istrië, Kroatië (adres Luconi 27 Brtonigla, Istrië Kroatië).

 • De klant: degene (m/v) die op zijn of haar naam de accommodatie huurt.
 • De verhuurder: de eigenaar van de accommodatie of diens vertegenwoordiger.
 • De site: de internetsite www.casaluconi.com.
 • De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een accommodatie bij Casa Luconi en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen door huurder en verhuurder.

Reserveren

 • Bij reservering van een accommodatie ontvangt de klant een boekingsbevestiging per mail met alle gegevens en het verzoek een aanbetaling van de huurprijs te betalen binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging.

Huurperiode

 • De prijzen zoals vermeld op de site zijn gebaseerd op een verblijf van 7 nachten per accommodatie.
 • Minimale verblijfsduur is 7 nachten in juli en augustus en 5 nachten in het voor- en naseizoen.
 • Bij verblijf in verschillende (prijs)periodes wordt het aantal dagen in de betreffende (prijs)periode berekend.
 • Bij de accommodaties is de aankomsttijd na 15.00 en de vertrektijd voor 09:00 uur.

Betaling

 • Bij reservering dient een aanbetaling van het totaal bedrag te worden voldaan. Betaling hiervan dient te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging.

Overige prijzen

 • Alle accommodaties van Casa Luconi zijn inclusief het gebruik van water, gas, elektra, wifi (allen op basis van fair use), linnengoed en handdoeken.
 • De (eind)schoonmaak, toeristenbelasting en aanmeldbelasting zijn niet in de prijs inbegrepen. In de totaalprijs van de boekingsbevestiging zijn alle kosten inbegrepen.

Annulering

 • Wij adviseren de klant dringend om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij annulering door de klant gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering vanaf de dag van reservering tot 30 dagen na de reservering is de klant 30% van het factuurbedrag (de aanbetaling) verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf de 30ste dag na reservering tot 2 maanden voor aankomst is de klant 60% van het factuurbedrag verschuldigd.
 • Wanneer de klant binnen 60 dagen voor aankomstdatum annuleert, dient het gehele bedrag te worden voldaan.
 • Annuleringen dient de klant schriftelijk per mail (naar info@casaluconi.com) kenbaar te maken.
 • Na ontvangst van de schriftelijke annulering ontvangt de klant een annuleringsbevestiging.
 • Zolang de klant geen ontvangst bevestiging van de annulering heeft ontvangen is er geen sprake van annulering.
 • Redenen van annulering door de klant die buiten de invloedssfeer van de verhuurder komen, komen niet voor rekening en risico van de verhuurder.
 • Indien door enige omstandigheid de verhuurder genoodzaakt wordt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, wordt de klant een vergelijkbaar alternatief aangeboden. Indien dit niet mogelijk is of indien de klant dit voorstel niet aanvaardt, zal onmiddellijk het door ude klant betaalde bedrag terug gestort worden op diens rekening.
 • De klant heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Verplichtingen verhuurder

 • De verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan de klant ter beschikking te stellen.
 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient de klant hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen.

Aansprakelijkheid

Casa Luconi is niet aansprakelijk voor:

 • Enige vorm van verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan klanten en/of diens bezoekers van een accommodatie van Casa Luconi en de bijhorende tuin, zwembad en/of andere faciliteiten.
 • Het defect raken van apparatuur in de gehuurde accommodatie, niet functioneren van de watervoorziening, uitvallen stroom, water e.d. en het uitvallen/ slechte verbinding van wifi.
 • Eventuele overlast veroorzaakt door bijvoorbeeld activiteiten in de omgeving, zoals bijvoorbeeld agrarische werkzaamheden, regulier tuinonderhoud, werkzaamheden in de omgeving, andere gasten etc.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de accommodaties van Casa Luconi.
 • Tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten.
 • Schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen, terrorisme, epidemieën en pandemieën.

Verplichtingen klant

 • We vragen de klant vriendelijk respect te hebben voor de woning, de tuin, het zwembad, andere faciliteiten en andere gasten.
 • Het gehuurde vakantiehuis dient door de klant, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
 • De klant is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers of door huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de klant wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
 • Klanten dienen op voorhand te overleggen als andere bezoekers het terrein van Casa Luconi zullen betreden.
 • De klant is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.
 • Bij de vakantiewoning aanwezige huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
 • Het is verboden te roken in de accommodaties en bij het zwembad. Deze zijn rookvrij. Er mag wel gerookt worden op het terras van de door de klant gehuurde accommodatie en het gemeenschappelijke terras.
 • Het is niet toegestaan voor anderen hoorbare muziek te spelen / te draaien op het gehele terrein.
 • De klant is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes, schoon en opgeruimd weer achter te laten. De accommodatie dient bij vertrek opgeruimd en veeg schoon te worden achtergelaten. Keuken vrij van gebruik sporen, vaat gedaan en opgeruimd, koelkast leeg, prullenbakken schoon en leeg.
 • Afval dient (gescheiden) te worden weggegooid te verdelen in plastic & metaal, papier, glas en restafval.
 • Hygiene staat hoog in het vaandel bij Casa Luconi. Bij (plas)vlekken in een matras heeft Casa Luconi het recht de prijs van een vergelijkbaar nieuw matras bij de klant in rekening te brengen. Voor (nog) niet (geheel) zindelijke kinderen ligt een extra onderlegger in de kast. Indien deze er niet ligt kan de klant erom vragen bij de verhuurder.
 • Wij verzoeken de huurder deze zelf op het matras waar het kind ligt te plaatsen.

Huisdieren

Huisdieren zijn welkom bij Casa Luconi onder onderstaande voorwaarden:

 • Huisdieren mogen slechts worden meegebracht (tegen betaling) na schriftelijk akkoord van verhuurder.
 • Huisdieren mogen niet los in de tuin rondlopen.
 • Huisdieren mogen niet in en rondom het zwembad en de zonnetuin.
 • De klant laat het huisdier niet alleen achter in de vakantiewoning, behalve als het op dat moment in een hok kan blijven en geen (geluids)overlast aan andere gasten veroorzaakt.
 • De klant zorgt zelf voor slaap- en voedermateriaal voor het huisdier.
 • Huisdieren mogen niet op of in bedden, stoelen/bank, douche van de vakantiewoning.
 • Gelieve het huisdier buiten op te laten drogen en af te drogen, na een wandeling, voor het betreden van de woning.
 • De klant dient ontlasting op te ruimen indien per ongeluk de behoefte wordt gedaan op het terrein.
 • Indien het huisdier per ongeluk in de tuin plast dient de klant direct een emmer water erover te gooien.
 • Huisdieren dienen tijdig uit gelaten te worden om te voorkomen dat de behoefte in de tuin of de accommodatie gedaan wordt.
 • Deze punten zijn opgezet om hygiënische redenen, om beschadiging aan de vakantiewoning en overlast aan andere gasten te voorkomen.
 • Indien het huisdier schade aan /in de woning, tuin of aan andere gasten veroorzaakt, dan dient dit door de klant te worden vergoed.
 • Mocht de klant deze regels niet respecteren dan heeft de verhuurder het recht de overeenkomst per omgaande te beëindigen.

Aanbevelingen

 • Het is de bedoeling om een schone, goed onderhouden accommodatie aan alle gasten te bieden. Indien de klant bij aankomst vaststelt dat dit niet het geval is, dient de klant dit per omgaande bij de verhuurder te melden.
 • Om misverstanden te voorkomen, dient de klant bij aankomst zo snel mogelijk de vastgestelde schade te melden.
 • De klant dient ook de door hem/haar zelf veroorzaakte schade tijdens het verblijf direct te melden.

Klachten
Uiteraard doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat alle gasten een goede vakantie hebben in een van de accommodaties van Casa Luconi.

Heeft u tijdens uw verblijf een klacht, laat het dan direct weten. Natuurlijk kan dit ook na uw verblijf, maar in dat geval kunnen dan wellicht niets meer voor u doen om uw klacht op te lossen.
Indien er nog vragen, opmerkingen of aanbevelingen zijn, dan horen wij deze graag!

Met vriendelijke groet,

X